Aktualnosci

Biuro Parafialne

Godziny otwarcia

 poniedziałek - -
 wtorek - -
 środa 10:00 - 12:00 16:00 - 18:00
 czwartek - -
 piątek 10:00 - 12:00 16:00 - 18:00
 sobota - -

Kontakt

Dokumenty i Informacje

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

Chrzest
- akt urodzenia dziecka (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Sakrament chrztu jest udzielany:
-     w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca
-     w III niedzielę miesiąca o godz. 12.30

Katecheza dla rodziców i chrzestnych we wtorek poprzedzający udzielanie chrztu.

Bierzmowanie
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i rozpoczyna się w pierwszej klasie gimnazjum.
 

Małżeństwo
- aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu
- dowody osobiste
- świadectwa ukończenia katechizacji
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub   
  kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt
  związku cywilnego.

Narzeczonych  ks. proboszcz przyjmuje po wcześniejszym umówieniu.

Pogrzeb
- akt zgonu
- zaświadczenie o przyjętych sakramentach